Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen GDPR att gälla. Här kan du ta del av information kring hur Nöjesfabriken hanterar personuppgifter. Vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter samt hur vi i övrigt säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Varför samlar ni in personuppgifter?

Vi sparar uppgifter för administrering och kommunikation med gäster, anställda och leverantörer. Syftet är att hantera bokningar, anställningar och administrera verksamheten. Vi sparar också information för att kunna skicka information till våra gäster om våra arrangemang.

Vilken information samlar ni in om mig?

Vid en bokning på nojesfabriken.se

Vid en bordsbokning eller vid en bowlingbokning på nojesfabriken.se samlar vi genom Caspecos bokningssystem in de uppgifter vi behöver för att säkerställa att vi kan skicka nödvändig information inför ditt besök hos oss. Vi tar del av namn, epost och i vissa fall telefonnummer om du som gäst lämnar detta.

Vid ett biljettköp

Nöjesfabriken använder sig av olika leverantörer av biljetter. Vi tar del av mailadresser från Tickster och Ticketmaster innan aktuellt event för att kunna skicka ut nödvändig information kring det arrangemang du tänkt besöka. Detta sker genom mailutskick och i vissa fall sms. I framtida marknadsföring avser vi att kontakta dig med information kring liknande arrangemang som är relevanta för dina intressen.

Hur kommer ni använda min information?

Vi behöver vissa uppgifter för att kunna förse dig med information inför och efter ett specifikt event och till underlag för offert och statistik i linje med Nöjesfabrikens policy. Vi samlar inte på oss mer information än vi behöver. Marknadsföring till gäster vi tidigare varit i kontakt med sker efter en intresseavvägning. Som registrerad är det alltid möjligt att på ett enkelt sätt motsätta sig sådan personuppgiftsbehandling.

Hur länge sparas min information?

Nöjesfabriken behandlar personuppgifter så länge det finns en relation med den registrerade och en tid därefter, så länge det finns en laglig grund. Saknas anledning att behandla personuppgifter raderas dem. Information som vi använder för nyhetsbrev, sms och annan marknadsföring behålls  tills du själv väljer att avregistrera dig från dessa utskick.

Vilka kan mer ta del av min information?

Uppgifter om dig hanteras av vår personal. Nöjesfabriken kan i vissa fall också dela med sig av uppgifter till myndigheter på grund av lagkrav eller i samband med rättsliga processer. Nöjesfabriken har rutiner  för att säkra att personuppgifter hanteras tryggt och säkert i enlighet med gällande dataskyddsförordning.

Vad har jag för rättigheter?

Rätt till information

Du har rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig eller inte. Om vi gör det har du rätt att få se vilka uppgifter vi behandlar om dig genom ett registerutdrag.

Rätt till rättelse

Om en uppgift är fel eller ofullständig har du rätt att begära att den rättas.

Rätt till radering

Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.

Begränsning till behandling

Registrerade har rätt att begära att behandlingen av dennes personuppgifter begränsas.

Dataportabilitet

Registrerade har också rätt att få kopior på sina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Denna rätt omfattar endast personuppgifter som den registrerade själv tillhandahållit oss uppgifterna och den lagliga grunden antingen är samtycke eller att det finns ett avtal.

Återkalla samtycke

Om vi behandlar dina personuppgifter med samtycke som laglig grund för behandlingen, har du rätt att närsomhelst återkalla samtycket med framtida verkan.

Rätt att klaga till tillsynsmyndighet

Den registrerade har rätt att vända sig direkt till tillsynsmyndigheten för att klaga. Tillsynsmyndigheten ska då utreda det som skett.


Cookies

För att förbättra användarupplevelsen i de Digitala kanalerna kan Nöjesfabriken komma att samla in teknisk data.


Kontaktuppgifter

Om du har övriga frågor om hur vi använder din information så hör av dig till:

Personuppgiftsansvarig
Nöjesfabriken Gjuteriet AB
org.nr 556587-8922)
Karlagatan 42
65223  Karlstad
data@nojefabriken.se
+46(0) 54 22 22 00